Du er her

Samfunnet endrer seg og vi reiser lengre

Mellom 1985 og 2009 har befolkningen i Norge økt med 17 prosent, mens antall registerte biler har økt med nesten 50 prosent. I løpet av denne perioden har den daglige reiselengden økt fra 34 km til 42 km.

Andelen som kjører bil som fører har økt fra 46 til 52 prosent fra 1985 til 2009.

En ny rapport fra TØI, finansiert av Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor, har undersøkt hvordan utviklingen i reiseaktivitet henger sammen med viktige samfunnsendringer.

Andelen som kjører bil som fører har økt fra 46 til 52 prosent. Samtidig har andelen som går og sykler gått ned fra 31 til 26 prosent, mens andelen reiser med kollektive transportmidler har ligget på ca 10 prosent hele perioden. Antallet reiser per person er uforandret, ca tre per dag.

Antall sysselsatte har økt til over 2,5 millioner i perioden (1985 og 2009), andelen med høyskole eller universitetsutdanning er ca 26 prosent, og andelen sysselsatte kvinner har økt til omtrent 70 prosent.

Det er færre som bor i spredtbygde strøk, flere har fått tilgang til hytte, og befolkningen har betraktelig bedre råd. Statistikken viser også at familiene har blitt mindre.

I 1985 hadde mindre enn 10 prosent tilgang til pc hjemme, mens andelen i 2009 var økt til 92 prosent. Nærmere 100 prosent har mobiltelefon og ca 90 prosent har tilgang til Internett, noe som var så godt som ukjent i 1985.

Dette er noen faktorer som direkte og indirekte påvirker befolkningens reiseaktivitet.

Rapport:
Endring i befolkningens reisevaner i en 25-årsperiode – trender og drivkrefter. TØI rapport 1190/2012. Forfatter: Randi Hjorthol
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger