Du er her

Sterk vekst i flytrafikken

Flytrafikken vokser nå kraftig etter at finanskrisen bidro til nedgang i  2009.  Til og fra utlandet har veksten vært på 11,8 prosent per år de siste to årene. Innenlands har veksten i samme periode vært på 6,3 prosent.

Det viser reisevaneundersøkelsen på fly som Transportøkonomisk intitutt gjennomfører på oppdrag fra Avinor.

 I 2011 ble det foretatt 18,4 millioner enkeltreiser med fly mellom Norge og utlandet (rute og charter samlet) og 14,2 millioner enkeltreiser innenlands.  For trafikken mellom Norge og utlandet har spesielt nordmenns ferie- og fritidsreiser drevet veksten.

På Avinors lufthavner sto denne typen reiser for halvparten av økningen i utenlandstrafikken med fly mellom 2009 og 2011. 64 prosent av utenlandsreisene fra Avinors lufthavner skjer nå i forbindelse med private formål.

For reiser innenlands har også fritidsmarkedet vokst noe mer enn forretningstrafikken de siste to årene, men på innland er det fortsatt en liten overvekt av arbeidsrelaterte reiser (51 prosent).

 Innenlands er SAS fortsatt største operatør med 46 prosent markedsandel. På reiser mellom Norge og utlandet var det imidlertid flere som valgte å reise med Norwegian enn med SAS i 2011 (gjelder utenlands-trafikk fra Avinors lufthavner).
 
Rapport:
Reisevaner på fly 2011. TØI rapport 1209/2012 Forfattere: Jon Martin Denstadli og Arne Rideng

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger