Du er her

Eva-Gurine Skartland

Master i fysisk planlegging
Stilling Forsker
E-post egs@toi.no
Direkte telefon 92 80 52 96
Avdeling Mobilitet
Forskningsområde Byutvikling og bytransport
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger