Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Universell utforming av stasjonsområder – erfaringer fra brukerne

Universell utforming av stasjonsområder – erfaringer fra brukerne

Forfattere: Julie Runde Krogstad, Eva-Gurine Skartland
Rapportnr: 1470/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1695-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Det kan være utfordrende for personer med funksjonsnedsettelser å finne frem i ulike informasjons- og orienteringssystemer når de reiser kollektivt. Det er ingen koordinering mellom systemene for buss og tog på stasjonsområdene som vi har undersøkt. Synshemmede er den gruppen som opplever flest utfordringer. Informasjons- og orienteringssystemet er ikke lagt opp som et enhetlig system, og tiltakene tilpasset enkeltgrupper bærer preg av tilfeldig plassering. De fysiske løsningene ivaretar tilgjengelighet for alle på begge stasjonsområdene, men vi opplevde at hindringer som reklameskilt og søppelkasser gjør at de fysiske løsningene ikke fungerer så godt som de kunne ha gjort.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger