Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Universell utforming underveis -en evaluering av universell utforming på bybanen og stamlinjenett for buss i Bergen

Universell utforming underveis -en evaluering av universell utforming på bybanen og stamlinjenett for buss i Bergen

Forfattere: Eva-Gurine Skartland, Kåre H. Skollerud
Rapportnr: 1533/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1787-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Personer med ulike funksjonsnedsettelser møter ulike typer utfordringer når de benytter seg av kollektivtransport, likevel etterspør de endringer som samsvarer. Forutsigbarhet underveis er spesielt viktig for personer med nedsatt funksjonsevne. Ufleksible og faste systemer med få traseer og hyppige avganger, som bybanen i Bergen, kan regnes for å være et forutsigbart system. Denne løsningen kan fungere godt for personer med ulike funksjonsnedsettelser. Buss systemet er fleksibelt og åpner i større grad for menneskelig svikt i service situasjoner og byr på varierende kvalitet og utforming av holdeplasser. Her er det større sannsynlighet for at personer med nedsatt funksjonsevne møter utfordringer de ikke ville møtt på bybanen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger