Du er her

Arbeidsreiser til og fra Akershus

Forfattere: Jørgen Aarhaug, Eva-Gurine Skartland
Rapportnr: 1482/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1711-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Det er stor variasjon i transportmiddelfordelingen for arbeidsreiser til og fra Akershus. Det er høye bilandeler for arbeidsreiser i Akershus og høye kollektivandeler på arbeidsreiser til Oslo sentrum. I hovedsak arbeider bosatte i Akershus enten i Oslo og da i hovedsak i Indre by eller Sentrum eller lokalt, i egen kommune eller nabokommunene. Det er lite pendling mellom de ulike delene av Akershus fylke.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger