Du er her

Europeiske byer med bilfrie sentrum

Forfattere: Anders Tønnesen, Sunniva Frislid Meyer, Eva-Gurine Skartland, Hanne Beate Sundfør
Rapportnr: 1476/2016
ISBN: 978-82-480-1701-1
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1700-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I rapporten beskrives bilfrie sentrum i 15 europeiske byer. Videre gis det en vurdering av hvilke tre byer som har størst kompetanseoverføringsverdi for arbeidet med bilfritt Oslo sentrum. De tre anbefalte byene er, i rangert rekkefølge, Brussel, København og München. Øvrige byer beskrevet i rapporten er; Stockholm, Nürnberg, Zürich, Gøteborg, Freiburg, Groningen, Strasbourg, Utrecht, Gent, Dublin, Glasgow og Helsinki.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger