Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Elsparkesykler og tilgjengelighet i bymiljø - Opplevelsene til personer med nedsatt syn eller nedsatt bevegelse

Elsparkesykler og tilgjengelighet i bymiljø - Opplevelsene til personer med nedsatt syn eller nedsatt bevegelse

Forfattere: Katrine Karlsen, Kjell Vegard Weyde, Anja Fleten Nielsen, Eva-Gurine Skartland
Rapportnr: 1944/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2003-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Det kan være store utfordringer tilknyttet elsparkesykler for personer med nedsatt syn eller bevegelsesevne, men opplevelsene til disse gruppene har ikke blitt undersøkt tidligere. Gjennom spørreundersøkelser kartlegger dette prosjektet hvordan elsparkesykler påvirker trygghetsfølelse og tilgjengelighet til bymiljø for personer med nedsatt syn eller bevegelsesevne. Resultatene viser at respondentene opplever elsparkesykler i stor grad som en hindring i bymiljøer, særlig på fortau og ved inngang til bygg. Mange føler seg utrygg i møte med elsparkesyklister, og mange har opplevd nesten-påkjørsler. Elsparkesykler preger bruk av bymiljø, gjennom at mange må bruke mer tid på turer, og at noen også unngår spesifikke områder eller dropper turer på grunn av elsparkesykler. Blant personer med nedsatt bevegelsesevne har mange opplevd å måtte snu eller gå ut i veibanen på grunn av parkerte elsparkesykler.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger