Du er her

Mikrourbanisme på norsk – Eksempelsamling

Forfattere: Marianne Knapskog, Eva-Gurine Skartland, Maja Karoline Rynning
Rapportnr: 1947/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2006-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Dette er en casestudie og eksempelsamling av mikrourbanisering i utvalgte norske tettsteder. Mikrourbanisering er strategisk stedsutvikling med særlig fokus på sentrum med mål om å øke attraktiviteten. Mikrourbanisering kan være knyttet til fysiske egenskaper ved stedet eller ikke-fysiske egenskaper som gjør et tettsted til et attraktivt sted å jobbe, bo eller besøke. I casene som er fremstilt i eksempelsamlingen er det stor aktivitet for å gjøre sentrum mer attraktivt og levende. Dette gjør tettstedene ved å samlokalisere ulike funksjoner, bygge boliger og uterom. Rådhus, skolebygg, kulturhus eller idrettsanlegg er ofte viktige møteplasser som også samlokaliserer mange typer aktiviteter. Casene viser at kommuners innsats er avgjørende for stedsutvikling og mikrourbanisering, både for arbeidsmåter og tiltak. Hva som er mikrourbanisering og rett type tiltak er avhengig av den lokale konteksten. Betingelsen for å få det til er at det satses på sentrum og prioriteres for utvikling.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger