logo

Søk

Du er her

 • > Forsiden
 • > Byutvikling og bytransport

Siste nytt

 • Prinsipper og retningslinjer for handel

  Om lag 30 prosent av alle reiser som bilfører er knyttet til innkjøp og service. For å nå vedtatte målsettinger om å begrense reiselengdene og bilbruken, har det derfor betydning hvor de ulike tilbudene er lokalisert og hvordan de er tilpasset befolkningens ønsker og behov.

 • Tettere samarbeid kan gi bedre kollektivtransport

  Oppland fylkeskommune anbefales å inngå et tettere samarbeid med kommunene om utvikling av kollektivtransporten for å møte utfordringene knyttet til økende kostnader, demografiske endringer og forventninger fra befolkningen om et bedre tilbud.

 • Vellykket konkurranseutsetting i bussbransjen

  Konkurranseutsetting innen bussbransjen har ført til økt effektivitet med få negative fordelingsvirkninger.  

 • Flexus gir ingen økonomisk gevinst

  Gevinsten ved å innføre det nye billettsystemet FLEXUS for kollektivtransporten i Oslo-området ble i 2002 beregnet til vel 400 millioner kroner over 15 år. En revisjon av lønnsomhetsberegningene utført av Transportøkonomisk institutt, nedjusterer nettoinntekten til minus fem millioner kroner i samme tidsrom.

 • Veiforbindelse til gruve i Engebøfjellet

  Nordic Mining planlegger å starte gruvedrift for å utvinne mineralet rutil fra Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane. Trafikken på den smale riksveg 611 på nordsiden av Førdefjorden vil ikke få et slikt omfang at det får direkte miljømessige konsekvenser med hensyn på støy og forurensninger.

 • Få CIENS-ansatte bruker bil til jobb

  Etter at de åtte forskningsinstituttene som utgjør CIENS ble samlokalisert i Forskningsparken på Blindern, har andelen som bruker bil til arbeid gått ned fra 36 prosent til 20 prosent.
   

Viser fra 91 til 96 av totalt 107 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas