Du er her

 • > Forsiden
 • > Byutvikling og bytransport

Siste nytt

 • Drosjeløyver i nedre Buskerud

  Antall drosjeløyver i nedre Buskerud ligger under landsgjennomsnittet, men på grunn av relativt lav omsetning per løyve er dette sannsynligvis et riktig nivå.

 • Høy kollektiv-kompetanse, men manglende kapasitet

  Kompetansen innen norsk kollektivtransportforvaltning er gjennomgående høy. Problemene er snarere manglende kapasitet til å utføre oppgavene.

 • Oppfordringer om å la bilen stå hadde liten effekt

  Bergen kommune utviste stor handlekraft ved den akutte luftforurensnings­situasjonen i januar 2010. De mange tiltakene som ble iverksatt hadde imidlertid begrenset virkning på trafikkmengdene og dermed på forurensningssituasjonen. Partall-/oddetallskjøring hadde størst effekt.

 • Innkorting av Bergensbanen vil gi positive ringvirkninger

  En innkorting av reisetiden på Bergensbanen fra vel seks timer til ca fire timer kan gi mellom 30 og 85 prosent flere passasjerer på ulike strekninger. Størst passasjerøkning får strekningen Oslo – Hønefoss hvor reisetiden vil bli redusert med over en time.

 • Ny europeisk rapport om miljøindikatorer

  Hvordan kan de miljømessige konsekvensene av transport beregnes? En rapport - "Indicators of Environmental Sustainability in Transport - An interdisciplinary approach to methods" - er nettopp blitt publisert av det franske transportinstituttet INRETS. TØI har flere medforfattere til rapporten.

 • Konkurranse-politikken setter behovsprøvingen under press

  Det er betydelige forskjeller i hvordan dagens drosjereglement praktiseres i norske fylker. Grunnlaget for reguleringene har kommet under press fra flere hold, både gjennom endrede kjøpsformer i offentlig forvaltning og fra endret praktisering av behovsprøvingen.

Viser fra 91 til 96 av totalt 118 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger