Du er her

 • > Forsiden
 • > Byutvikling og bytransport

Siste nytt

 • Konsentrert utbygging viktig i Buskerudbyen

  Skal Buskerudbyen utvikle seg til en bærekraftig og konkurransedyktig byregion, er det viktig at arealutviklingen foregår konsentrert slik at flest mulig turer kan foretas til fots eller med sykkel, og slik at området kan betjenes godt med kollektivtransport.

 • Tett utbygging i Oslo gir miljøgevinst

  Oslo har siden 1990-årene fulgt en klar fortettingsstrategi og derved brutt en langvarig trend med byspredning. Innenfor Oslo kommune økte befolkningstettheten med over 11 prosent fra 2000 til 2009. Dette har bidratt til å redusere veksten i biltrafikken, ifølge en rapport fra TØI.

 • Prinsipper og retningslinjer for handel

  Om lag 30 prosent av alle reiser som bilfører er knyttet til innkjøp og service. For å nå vedtatte målsettinger om å begrense reiselengdene og bilbruken, har det derfor betydning hvor de ulike tilbudene er lokalisert og hvordan de er tilpasset befolkningens ønsker og behov.

 • Tettere samarbeid kan gi bedre kollektivtransport

  Oppland fylkeskommune anbefales å inngå et tettere samarbeid med kommunene om utvikling av kollektivtransporten for å møte utfordringene knyttet til økende kostnader, demografiske endringer og forventninger fra befolkningen om et bedre tilbud.

 • Vellykket konkurranseutsetting i bussbransjen

  Konkurranseutsetting innen bussbransjen har ført til økt effektivitet med få negative fordelingsvirkninger.  

 • Flexus gir ingen økonomisk gevinst

  Gevinsten ved å innføre det nye billettsystemet FLEXUS for kollektivtransporten i Oslo-området ble i 2002 beregnet til vel 400 millioner kroner over 15 år. En revisjon av lønnsomhetsberegningene utført av Transportøkonomisk institutt, nedjusterer nettoinntekten til minus fem millioner kroner i samme tidsrom.

Viser fra 97 til 102 av totalt 115 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger