Du er her

 • > Forsiden
 • > Byutvikling og bytransport

Siste nytt

 • Fylkeskommuner bør styrke kompetansen

  Mangel på kompetanse svekker fylkeskommunenes samordningsfunksjon og muligheter for omprioriteringer i samferdselspolitikken. Dette får økt betydning når fylkeskommunen får ansvar for de øvrige riksveiene og dermed en utvidet rolle på samferdselsområdet.

 • Tromsø 2018: Høye miljøambisjoner, men svak oppfølging

  OL-søknaden Tromsø 2018 fortjener honnør for høye miljøambisjoner. Men søknaden er svak når det gjelder å konkretisere hvordan miljømålene skal oppnås.
 • Nytt konsept kan forbedre kollektivtrafikken i Mjøsregionen

  Kollektivtrafikken i Mjøsregionen kan forbedres vesentlig dersom man legger opp til ”taktet linjenett”, det vil si at alle busslinjene møtes i sentrale knutepunkt til faste tider. Det gjør at ventetiden blir minimal selv om passasjerene må bytte buss, og bussnettet blir mer oversiktlig og enklere å bruke og drifte.
 • Miljø-, areal- og transportplanlegging i Hamarregionen

  Transportøkonomisk institutt har vært engasjert i forbindelse med revisjon av Fylkesplan for samordnet miljø-, areal- og transportplanlegging (SMAT) som omfatter 13 by og tettsteder i Hamarregionen.
 • Grønn kampanje ga mindre biltrafikk

  Kampanjen ”Jeg kjører grønt” i Kristiansandsregionen har ført til at flere har begynt å sykle, bruke buss eller gå til jobben i stedet for å kjøre bil. Nær 60 prosent av deltakerne som i hovedsak brukte bil til jobb før kampanjen, svarer at de fra nå ofte eller alltid vil bruke sykkel i sommerhalvåret.
 • Superbuss-konsepter bør vurderes

  Høystandard bussløsninger, eller superbusskonsepter, bør ha en sentral plass i utredninger om alternative konsept i større norske byområder som ønsker en markant satsing på kollektivtransport.
Viser fra 109 til 114 av totalt 118 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger