Du er her

 • > Forsiden
 • > Byutvikling og bytransport

Siste nytt

 • Nytt konsept kan forbedre kollektivtrafikken i Mjøsregionen

  Kollektivtrafikken i Mjøsregionen kan forbedres vesentlig dersom man legger opp til ”taktet linjenett”, det vil si at alle busslinjene møtes i sentrale knutepunkt til faste tider. Det gjør at ventetiden blir minimal selv om passasjerene må bytte buss, og bussnettet blir mer oversiktlig og enklere å bruke og drifte.
 • Miljø-, areal- og transportplanlegging i Hamarregionen

  Transportøkonomisk institutt har vært engasjert i forbindelse med revisjon av Fylkesplan for samordnet miljø-, areal- og transportplanlegging (SMAT) som omfatter 13 by og tettsteder i Hamarregionen.
 • Grønn kampanje ga mindre biltrafikk

  Kampanjen ”Jeg kjører grønt” i Kristiansandsregionen har ført til at flere har begynt å sykle, bruke buss eller gå til jobben i stedet for å kjøre bil. Nær 60 prosent av deltakerne som i hovedsak brukte bil til jobb før kampanjen, svarer at de fra nå ofte eller alltid vil bruke sykkel i sommerhalvåret.
 • Superbuss-konsepter bør vurderes

  Høystandard bussløsninger, eller superbusskonsepter, bør ha en sentral plass i utredninger om alternative konsept i større norske byområder som ønsker en markant satsing på kollektivtransport.
 • Evalueringstradisjoner og kvalitetskriterier i samferdselssektoren

  Det gjenstår fortsatt mye utvikling av teori og metodikk ved undersøkelse av organisatoriske og institusjonelle forklaringer på feilbudsjettering ved store samferdselsinvesteringer. Det er en av konklusjonene i en rapport fra TØI som tar for seg evalueringstradisjoner og kvalitetskriterier i samferdselssektoren.
 • NTP minus kollektiv = ntp?

  En gjennomgang av hvordan kollektivtransporten behandles i forslaget til Nasjonal transportplan, konkluderer med at planforslaget har klare svakheter som styringsdokument på dette området.  
Viser fra 109 til 114 av totalt 116 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger