Du er her

Nytt konsept kan forbedre kollektivtrafikken i Mjøsregionen

Kollektivtrafikken i Mjøsregionen kan forbedres vesentlig dersom man legger opp til ”taktet linjenett”, det vil si at alle busslinjene møtes i sentrale knutepunkt til faste tider. Det gjør at ventetiden blir minimal selv om passasjerene må bytte buss, og bussnettet blir mer oversiktlig og enklere å bruke og drifte.

Skissen til høyre viser Hamar taktnett (Figur: Truls Lange, Civitas).

Konseptet er utarbeidet av Transportøkonomisk institutt og Civitas på oppdrag fra Oppland og Hedemark fylkeskommuner. Studieområdet omfatter hele Mjøsregionen med de tre byene Hamar, Lillehammer og Gjøvik og deres omland.

Forslaget innebærer at hver av de tre byene med sine skysstasjoner ved jernbanestasjonene utgjør knutepunkt for sin region og sitt taktnett. De tre byene knyttes sammen med ekspressbusser hver time mellom Hamar-Gjøvik og Lillehammer-Gjøvik. Disse ankommer skysstasjonene samtidig med de øvrige bussene.

Konseptet følger opp fylkeskommunenes intensjon om å satse på jernbanen på strekningen Lillehammer-Hamar-Oslo, som dessuten er både raskere og de reisenes førstevalg i dag. Derfor er det ikke skissert noen direktebuss mellom Hamar og Lillehammer, selv om NSB ikke kan tilby faste minuttall i sin timetrafikk.

I tillegg til å skape et sammenhengende reisenettverk i området, bidrar taktingen til å forenkle tidtabellene. Antall busslinjer i hver byregion er sterkt redusert i forhold til i dag.

Prosjektet har ikke utredet hva det vil koste å gjennomføre rutekonseptet eller hvor mange nye passasjerer det vil generere. Det må gjøres i en senere fase.

Mjøsnett 2012, Konsept for et kollektivt taktnett i Mjøsregionen. TØI-rapport 960/2008. Av Gustav Nielsen og Truls Lange

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger