Du er her

Forskningsprosjekt:

CITYCENTRE: Planning, knowledge and collaboration for developing vibrant and attractive city centres

I prosjektet CITYCENTRE skal vi skape kunnskap om hvordan byer og sentrum kan utvikles på måter som bidrar til mer attraktive bysentrum, hvordan sentrumsplanprosesser kan bli mer effektive med tanke på tidsbruk og måloppnåelse, og hvordan plan- og bygningsloven kan bli et bedre verktøy i slike prosesser.

I prosjektet defineres "et attraktivt sentrum" som et sentrum innbyggerne i byen setter pris på og bruker ofte, som oppfattes som et godt sted å bo og å drive ulike typer næringsvirksomhet.

Ved hjelp av en rekke ulike metoder skal vi, i de fire casebyene Tønsberg, Lillehammer, Arendal og Kongsberg, undersøke:

  • Hvordan arealstrukturen i byen og regionen påvirker sentrums attraktivitet
  • Hvordan kvaliteter ved selve sentrum påvirker sentrums attraktivitet
  • Hvordan aktørsamarbeid ved utbygging i og ved sentrum påvirker sentrums attraktivitet (og bokvalitet og bevaring)
  • Hva som er de viktigste utfordringene knyttet til å drive handel og service i sentrum, og hvordan kommunene kan bidra til at aktørene lykkes?
  • Hvordan byene gjennomfører sine sentrumsplanprosesser, og hvordan dette påvirker mulighetene for å utvikle mer attraktive sentrum
  • Hva som er styrker og svakheter ved pbl i disse prosessene

Basert på det vi finner, vil vi diskutere hva byene kan gjøre annerledes enn i dag for at deres sentrum skal bli (enda) mer attraktivt, både med tanke på byutvikling, samarbeid og planprosesser. 

I tillegg til vitenskapelig og populærvitenskapelige artikler, konferansepapers og presentasjoner, skal prosjektet levere en TØI-rapport som oppsummerer de viktigste funnene på norsk, nye verktøy for å kartlegge sentrumskvaliteter, ‘veileder’ for effektiv og målrettet sentrumsplanlegging og for måling av effekter av endringer i sentrumsområder og innspill til forbedring av pbl. Det skal gjennomføres en rekke workshops, og en sluttkonferanse. Det gjennomføres en PhD-avhandling ved NMBU som del av prosjektet.

Om prosjektet

Prosjektet gjennomføres i perioden 2020 til 2025.

Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd og samarbeidspartnerne, og har en total ramme på 11,5 millioner kroner.

Prosjektbeskrivelsen finner du HER

Kontaktperson

Aud Tennøy

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger