Seminarer og møter

Oppstartsmøte 5. juni 2020

Oppstartsmøtet for prosjektet ble gjennomført heldigitalt 5. juni 2020.

I møtet gjennomgikk Aud Tennøy og Oddrun Hele Hagen prosjektet; mål, forskningsspørsmål, metoder og samarbeid. Presentasjonen ligger HER

Deretter presenterte representanter for hver av de fire de fire casebyene viktige erfaringer, utfordringer og muligheter, samt hva de ønsker å få ut av prosjektet og mulige caseprosesser og -prosjekter. Avslutningsvis diskuterte vi veien videre.

Arendal

Kongsberg

Lillehammer

Tønsberg

Prosjektet vil ha en noe langsom oppstart høsten 2020. Forskerne vil besøke casebyene, for å diskutere relevante caseprosesser og -prosjekter, og for å bli bedre kjent med byene og samarbeidspartnerne. Tidlig i 2021 tar vi beslutninger om hvilke caser som skal undersøkes, og da settes arbeidet i gang for fullt.

Kontaktperson

Aud Tennøy

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger