Samarbeidspartnere

Transportøkonomisk institutt (TØI), prosjektleder

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), forskningspartner

Agder fylkeskommune

Innlandet fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Viken fylkeskommune

Arendal kommune

Kongsberg kommune

Lillehammer kommune

Tønsberg kommune

Arendal by AS

Kongsberg næringsforum AS

Lillehammer sentrum AS

Tønsberg sentrumsutvikling AS

Internasjonal vitenskapelig rådgivende gruppe:

Dr. John Stone, University of Melbourne

Dr. Enza Lissandrello, University of Aaalborg

Professor Per Gunnar Røe, UiO

Dr. Erling Dokk Holm, NMBU

Kontaktperson

Aud Tennøy

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger