Du er her

Ny metode for å analysere effekter av større samferdselstiltak

Metoden er utviklet for å analysere indirekte arealeffekter og konsekvensene det kan få for trafikkutvikling og arealforbruk.

På oppdrag for og i samarbeid med Bane NOR, har forskere ved TØI utviklet og beskrevet en kvalitativ metode for å analysere effekter av større samferdselstiltak (jernbane og vei) på arealutviklingen i by- og tettstedsområder, og hvilke konsekvenser dette gir for bilavhengighet, trafikkutvikling og arealforbruk i slike områder. Hensikten er å bidra med et verktøy for å analysere viktige effekter og konsekvenser som ikke belyses i eksisterende metoder. Metoden er utviklet som en systematisk og kunnskapsbasert plananalyse.

Metoden legger opp til at effekter og konsekvenser skal analyseres både i et lokalt og i et byregionalt perspektiv. Hensikten er ikke å erstatte eksisterende metoder, men å bidra med et verktøy for å analysere viktige effekter og konsekvenser som ikke belyses godt i eksisterende metoder. Gjennomføring av analysene krever planfaglig kompetanse.

Beskrivelsen inneholder et kunnskapsgrunnlag, en beskrivelse av hvordan kunnskapsgrunnlaget kan brukes i analyser og av hvordan analysene skal gjennomføres og konkluderes. Det er også utarbeidet maler som kan brukes av de som skal gjøre denne type analyser, samt et eksempel på en slik analyse.

Rapport: Metode for vurdering av indirekte arealeffekter av større samferdselstiltak og konsekvenser av dette for trafikkutvikling og arealforbruk. TØI-rapport 1987/2023. Forfattere: Aud Tennøy og Oddrun Helen Hagen

Tekst: Hanne Sparre-Enger, kommunikasjonsleder

Foto: Lisbeth Andresen, Amedia

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger