Du er her

Rådgivende stemme i global mobilitetssatsing

Forskningsleder Aud Tennøy har siden januar 2022 vært medlem i det vitenskapelige rådet for Volvo Research and Educational Foundations (VREF).

Gjennom programmet ”Future Urban Transport – How to deal with complexity (FUT)” investerer VREF i forskning, utdanning og kommunikasjon over hele verden med formål å bidra med nye ideer og løsninger for utforming av bærekraftige transportsystemer i byer. 

Utfordringen er å finne bytransportløsninger som vil gi tilgjengelighet for massene, samtidig som transportens negative lokale og globale miljøpåvirkninger radikalt reduseres.

Rådet der Tennøy er medlem, fungerer som rådgiver for VREFs styre og gir råd om  blant annet utforming av programmer og vurderinger av søknader. Nylig etablerte VREF også et program med spesielt fokus på Afrika: Mobility and Access in African Cities (MAC).

– Det er spennende å delta i en organisasjon som jobber med å løse mobilitetsutfordringene globalt, og ikke minst i utviklingsland. Nå diskuterer vi om det skal lages et program om gåing som transportform, og det er det stort behov for, sier Tennøy. Og så er det spennende å jobbe sammen med de dyktige forskerne som sitter i rådet. 

Rådet er opptatt av å indentifisere og tette kunnskapshull og prioritere forskning der det trengs mest. 
Volvo Research and Education Foundations er egentlig fire stiftelser som samarbeider for å finansiere slik forskning og utdanning innen områdene transport, miljø og energi. 

De fire VREF-stiftelsene er: Volvo Research Foundation, Volvo Education Foundation, Dr. Pehr G. Gyllenhammar-stiftelsen og Håkan Frisinger-stiftelsen for transportforskning.

Øvrige medlemmer i rådet i tillegg til Tennøy er professor Karin Lundgren,  Chalmers University of Technology, professor Lena Hiselius, Lund University, professor Mattias Höjer, KTH, professor Karolina Isaksson, VTI/KTH, associate professor Merritt Polk, University of Göteborg, professor Lars Rosén, Chalmers University of Technology, professor Johan Woxenius, Economics and Law University of Göteborg.   


 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger