Du er her

Database - Effekter av endringer i kollektivsystemene 

Dette er en database for deling av kunnskap og erfaringer knyttet til effekter av endringer i kollektivsystemene på passasjertall, fremkommelighet og annet.

Slik kunnskap er av stor verdi for alle som jobber med å utvikle kollektivsystemene i norske byer. 

Erfaringer og resultater presentert er i hovedsak innhentet fra kollektivmyndigheter i fylkene. I noen tilfeller har vi hentet beskrivelser og data fra evalueringer gjennomført av konsulenter og forskere.

Vi håper at alle aktører som ser nytten av en slik database vil bidra til at den vokser og blir bedre ved å rapportere  resultater av tiltak i faktaark som vi kan legge inn i databasen.

 

Gå til databasen her (PDF)

 

Mal for deg som vil rapportere

Det er nyttig å få rapporter både fra endringer som har gitt forventede effekter og fra de som ikke har gjort det. Mal og instruksjoner for rapportering kan lastes ned fra lenken over. 

(Illustrasjonsfoto: Knut Opeide/Statens vegvesen). 

Kontaktperson

Aud Tennøy

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger