Du er her

Superbuss-konsepter bør vurderes

Høystandard bussløsninger, eller superbusskonsepter, bør ha en sentral plass i utredninger om alternative konsept i større norske byområder som ønsker en markant satsing på kollektivtransport.

Superbuss har de samme fordelene som skinnebaserte bybanekonsepter. Samtidig er både drifts- og investeringskostnader betydelig lavere. Superbusskonseptet er mer fleksibelt og har lavere krav til markedsgrunnlag enn bybaner. Derfor er superbuss et bedre og mer anvendbart alternativ i de større norske byområdene.

Les hele rapporten her:
Superbuss: Muligheter for høystandard bussløsninger i Norge. TØI rapport 962/2008. Av Jan Usterud Hanssen, Nils Fearnley, Åse Nossum, Gustav Nielsen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger