Du er her

 • > Forsiden
 • > Byutvikling og bytransport

Siste nytt

 • Veiforbindelse til gruve i Engebøfjellet

  Nordic Mining planlegger å starte gruvedrift for å utvinne mineralet rutil fra Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane. Trafikken på den smale riksveg 611 på nordsiden av Førdefjorden vil ikke få et slikt omfang at det får direkte miljømessige konsekvenser med hensyn på støy og forurensninger.

 • Få CIENS-ansatte bruker bil til jobb

  Etter at de åtte forskningsinstituttene som utgjør CIENS ble samlokalisert i Forskningsparken på Blindern, har andelen som bruker bil til arbeid gått ned fra 36 prosent til 20 prosent.
   

 • Uklart kommunalt ansvar hemmer kollektivtransporten

  Norske kommuner har et lite og uklart ansvar for kollektivtransporten sammenliknet med Danmark og Sverige hvor dette er en lovpålagt kommunal oppgave.

 • Fylkeskommuner bør styrke kompetansen

  Mangel på kompetanse svekker fylkeskommunenes samordningsfunksjon og muligheter for omprioriteringer i samferdselspolitikken. Dette får økt betydning når fylkeskommunen får ansvar for de øvrige riksveiene og dermed en utvidet rolle på samferdselsområdet.

 • Tromsø 2018: Høye miljøambisjoner, men svak oppfølging

  OL-søknaden Tromsø 2018 fortjener honnør for høye miljøambisjoner. Men søknaden er svak når det gjelder å konkretisere hvordan miljømålene skal oppnås.
 • Nytt konsept kan forbedre kollektivtrafikken i Mjøsregionen

  Kollektivtrafikken i Mjøsregionen kan forbedres vesentlig dersom man legger opp til ”taktet linjenett”, det vil si at alle busslinjene møtes i sentrale knutepunkt til faste tider. Det gjør at ventetiden blir minimal selv om passasjerene må bytte buss, og bussnettet blir mer oversiktlig og enklere å bruke og drifte.
Viser fra 103 til 108 av totalt 115 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger