Du er her

Veiforbindelse til gruve i Engebøfjellet

Nordic Mining planlegger å starte gruvedrift for å utvinne mineralet rutil fra Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane. Trafikken på den smale riksveg 611 på nordsiden av Førdefjorden vil ikke få et slikt omfang at det får direkte miljømessige konsekvenser med hensyn på støy og forurensninger.

Planane til selskapet Nordic Mining går ut på å starte et dagbrudd for rutil i Engebøfjellet i Naustdal. Rutil (titandioksyd) benyttes som pigment i en rekke produkter som for eksempel maling, papir og tannkrem.

Riksveg 611 på nordsiden av Førdefjorden er eneste vegforbindelse til Engebø. Gruvedriften vil medføre behov for økt transport av både personer og varer. Trafikken vil ikke få et slikt omfang at det får direkte miljømessige konsekvenser med hensyn på støy og forurensninger. Hvis ikke møtemulighetene på den smale vegen utbygges, vil både økt lastebiltransport og endret retningsfordeling bety at fremkommeligheten blir dårligere enn den er i dag.

Gruveselskapet kan samarbeide med myndighetene for å få utbedret møtemulighetene og gjennomføre sikkerhetstiltak langs vegen.

Selskapet kan selv iverksette tiltak for å begrense antallet kjøretøyer som benyttes til arbeidsreiser og varetransport ved å utarbeide en transportplan for virksom¬heten.

Rapport:
Riksveg 611 – effekter av gruvedrift i Engebøfjellet. TØI-rapport 993/2008. Av Jan Usterud Hanssen og Michael Sørensen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger