logo

Søk

Du er her

 • > Forsiden
 • > Byutvikling og bytransport

Siste nytt

 • Ny europeisk rapport om miljøindikatorer

  Hvordan kan de miljømessige konsekvensene av transport beregnes? En rapport - "Indicators of Environmental Sustainability in Transport - An interdisciplinary approach to methods" - er nettopp blitt publisert av det franske transportinstituttet INRETS. TØI har flere medforfattere til rapporten.

 • Konkurranse-politikken setter behovsprøvingen under press

  Det er betydelige forskjeller i hvordan dagens drosjereglement praktiseres i norske fylker. Grunnlaget for reguleringene har kommet under press fra flere hold, både gjennom endrede kjøpsformer i offentlig forvaltning og fra endret praktisering av behovsprøvingen.

 • Kollektivtrafikanter setter større pris på universell utforming enn før

  Universell utforming av kollektivtrafikken har større nytte for vanlige kollektivtrafikanter enn det man tidligere har vært klar over. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt.

 • Bussanbud gir lavere kostnader

  Innføring av anbud i lokal rutebiltrafikk fører til reduserte tilskudd. Denne gevinsten ser heller ikke ut til å bli spist opp over tid.

 • Bedre veger gir økte klimagassutslipp

  Bygging av bedre veger gir stort sett økte klimagassutslipp. Hovedgrunnen er at forbedringer i vegnettet øker gjennomsnittshastigheten, en økning som ofte finner sted i det hastighetsintervallet hvor utslippene øker mest (over 80 km/t).

 • Konsentrert utbygging viktig i Buskerudbyen

  Skal Buskerudbyen utvikle seg til en bærekraftig og konkurransedyktig byregion, er det viktig at arealutviklingen foregår konsentrert slik at flest mulig turer kan foretas til fots eller med sykkel, og slik at området kan betjenes godt med kollektivtransport.

Viser fra 79 til 84 av totalt 102 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no