Du er her

Mangler kunnskap om tilrettelegging for synshemmede

Manglende kunnskap om hvordan blinde og svaksynte orienterer seg i trafikken, gjør det vanskelig for planleggerne å tilrettelegge trafikkmiljøet på en god måte. Dette viser  et TØI-prosjekt som har evaluert standarder og praksis for tilrettelegging for synshemmede.

Det er gjort relativ lite forskning på hvordan blinde og svaksynte bruker ulike elementer i det fysiske miljøet for å orientere seg og finne veien. Dette er sannsynligvis den viktigste forklaringen på mangler ved standarder, håndbøker og veiledere på dette området, samt ved hvordan tilretteleggingen skjer i praksis, konkluderer rapporten.

Tilrettelegging av transportsystemet for synshemmede er en viktig del av arbeidet med å gjøre samfunnet universelt utformet.

Prosjektet har evaluert standarder, håndbøker og veiledere, samt hvordan tilrettelegging for synshemmede i ulike deler av reisekjeden skjer i praksis - i bygg (terminaler), holdeplasser, gater, uteområder, mv. Rapporten gir innspill til hvilke endringer som er nødvendig for å sikre at trafikkmiljøet blir bedre tilrettelagt de reisende.

Rapporten anbefaler flere endringer i standarder, håndbøker og veiledere. Dette gjelder både hvilke anbefalinger som gis og hvordan disse presenteres. Det konkluderes også med at det er behov for mer kunnskap blant aktørene, samt endringer i hvordan plan- og prosjekteringsprosessene gjennomføres.

Rapport:
Evaluering av standarder og praksis for tilrettelegging for synshemmede i transportsystemet. TØI rapport 1260/2013. Forfattere: Aud Tennøy, Kjersti Visnes Øksenholt, Nils Fearnley og Bryan Matthews
 

Kommentarer

Ingen kommentarer til denne artikkelen

Legg til kommentar

Felter merket med fet tekst må fylles ut
Skriv inn sikkerhetskoden fra bildet under (forklaring)
captcha (n/a)
Er koden uleselig klikk her for å lage en ny
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger