Du er her

  • > Forsiden
  • > Byutvikling og bytransport

Siste nytt

  • Kartlegging av tilgjengeligheten til kollektive transportsystemer

    Bedre tilrettelegging og fysisk tilgjengelighet til det kollektive transportsystemet har økende fokus i Europa for å fremme sosial integrasjon og aktiv deltakelse av funksjonshemmede i samfunnet. TØI deltar i EU-prosjektet Euro Access, og har studert hvordan gjeldende politikk og lovverk er utformet på dette området i EUs 27 medlemsland samt EFTA-landene Island og Norge.
  • Fokus på ny infrastruktur og nye transportmidler

    EU og de Nordiske land har et omfattende regelverk for å gjøre transportsystemet tilgjengelig for alle. Kravene er at ny infrastruktur og nye transportmidler skal tilpasses funksjonshemmede, men satsingen er svakere når det gjelder å oppgradere eksisterende løsninger for å få til et helhetlig system, eller å tilby assistanse slik at funksjonshemmede faktisk blir i stand til å bruke de nye løsningene.
Viser fra 115 til 116 av totalt 116 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger