Du er her

 • > Forsiden
 • > Byutvikling og bytransport

Siste nytt

 • Evalueringstradisjoner og kvalitetskriterier i samferdselssektoren

  Det gjenstår fortsatt mye utvikling av teori og metodikk ved undersøkelse av organisatoriske og institusjonelle forklaringer på feilbudsjettering ved store samferdselsinvesteringer. Det er en av konklusjonene i en rapport fra TØI som tar for seg evalueringstradisjoner og kvalitetskriterier i samferdselssektoren.
 • NTP minus kollektiv = ntp?

  En gjennomgang av hvordan kollektivtransporten behandles i forslaget til Nasjonal transportplan, konkluderer med at planforslaget har klare svakheter som styringsdokument på dette området.  
 • Kartlegging av tilgjengeligheten til kollektive transportsystemer

  Bedre tilrettelegging og fysisk tilgjengelighet til det kollektive transportsystemet har økende fokus i Europa for å fremme sosial integrasjon og aktiv deltakelse av funksjonshemmede i samfunnet. TØI deltar i EU-prosjektet Euro Access, og har studert hvordan gjeldende politikk og lovverk er utformet på dette området i EUs 27 medlemsland samt EFTA-landene Island og Norge.
 • Fokus på ny infrastruktur og nye transportmidler

  EU og de Nordiske land har et omfattende regelverk for å gjøre transportsystemet tilgjengelig for alle. Kravene er at ny infrastruktur og nye transportmidler skal tilpasses funksjonshemmede, men satsingen er svakere når det gjelder å oppgradere eksisterende løsninger for å få til et helhetlig system, eller å tilby assistanse slik at funksjonshemmede faktisk blir i stand til å bruke de nye løsningene.
Viser fra 115 til 118 av totalt 118 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger