Du er her

NTP minus kollektiv = ntp?

En gjennomgang av hvordan kollektivtransporten behandles i forslaget til Nasjonal transportplan, konkluderer med at planforslaget har klare svakheter som styringsdokument på dette området.  

Gjennomgangen viser at finansiering og organisering av offentlig kjøp av kollektivtransport, virkemidler som er avgjørende for å nå uttalte mål om et bedre kollektivtilbud, omtales i liten grad i dokumentet.

Analysen er gjort på oppdrag fra Transportbedriftenes Landsforening.

Les rapporten her: NTP minus kollektiv = ntp ? TØI rapport 953/2008. Av Frode Longva, Oddgeir Osland, Arvid Strand

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger