Du er her

Bussanbud gir lavere kostnader

Innføring av anbud i lokal rutebiltrafikk fører til reduserte tilskudd. Denne gevinsten ser heller ikke ut til å bli spist opp over tid.

Rapporten beskriver hovedtrekk i utviklingen av rutebiltransport i perioden 1994 til 2009. Kostnadene for fylkene går ned ved innføringen av anbud, og holder seg lavere enn i områder hvor anbud ikke er innført.

Mulige forklaringer på denne prisutviklingen kan tenkes å komme fra konkurranseforholdene mellom selskapene som deltar i anbudskonkurransene.

Den overordnede trenden er færre, men større selskaper. Likevel viser studien at antall selskaper som konkurrerer i de ulike anbudskonkurransene ikke går ned over tid. Selv om mange oppkjøp har funnet sted, er det heller ikke grunnlag for å si at krysseierskap i betydelig grad bidrar til å svekke konkurransen.

Utviklingen blant annet i forholdet mellom beste og nest-beste bud i anbudskonkurransene tyder også på at konkurransen er hard og at operatørselskapene presser prisene mot sine kostnader.

Det er et økt fokus på miljøforhold i nyere kontrakter enn i eldre, men studien finner ikke at miljøfokus i vesentlig grad har påvirket hvilke selskaper som har blitt valgt som vinnere av anbudskonkurransene. Det er likevel trolig at økt miljøfokus, sammen med bedret kvalitet, fører til at kostnadene ved kollektivtrafikken øker.

Rapport:
Konkurranse og anbud i lokal rutebiltransport. TØI-rapport 1031/2009. Forfatter: Jørgen Aarhaug
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger