Du er her

Ny europeisk rapport om miljøindikatorer

Hvordan kan de miljømessige konsekvensene av transport beregnes? En rapport - "Indicators of Environmental Sustainability in Transport - An interdisciplinary approach to methods" - er nettopp blitt publisert av det franske transportinstituttet INRETS. TØI har flere medforfattere til rapporten.

Rapporten oppsummerer et mer enn 4 år langt forskningssamarbeid innenfor COST, det europeiske organet for samarbeid innen Science and Technology. Arbeidet gir råd om hvordan det er mulig å identifisere, vurdere og anvende indikatorer for et bredt spekter av miljømessige virkninger av transport.

De viktigste målgruppene for rapporten er forskerne som arbeider med transport og miljøanalyse, og politiske institusjoner som er involvert i anvendelse av miljøkunnskap i transportplanlegging og beslutningsprosesser.

For eksempel har rapporten analysert potensielle indikatorer for luftforurensning, støy, habitatfragmentering og drivhuseffekter. . For noen virkninger, som "tap av kulturminner som følge av utbygging", er nye indikatorer  foreslått.

Flere anbefalinger er gitt og nye forskningsbehov identifisert. Institusjoner som Det europeiske miljøbyrå (EEA), og EU-kommisjonen har nå blitt invitert til å ta resultatene i bruk i sitt arbeid med miljøovervåking og vurdering i transport.

Fra TØI har forskerne Aud Tennøy og Farideh Ramjerdi deltatt i arbeidet.

Rapport:
'Indicators of Environmental Sustainability in Transport An interdisciplinary approach to methods". Editors: Robert Joumard and Henrik Gudmundsson. Language: English,  INRETS 2010,  ISBN 978-2-85782-684-2

Rapporten og alt materialet i COST Action 356 kan nås på nettstedene nedenfor
http://cost356.inrets.fr og http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00492823/fr/.
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger