You are here

  • > Staff
  • > Gundersen, Frants

Frants Gundersen

M.Sc.Eng,
Position Director of Research
E-mail fgu@toi.no
Direct phone 47 28 70 03
Department Department of Technology and Innovation
Research Area Logistics and Innovation
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger