You are here

  • > Staff
  • > Jordbakke, Guri Natalie

Guri Natalie Jordbakke

Master of Economics
Position Research Economist
E-mail gnj@toi.no
Direct phone 41 47 76 04
Department Department of Technology and Innovation
Research Area Logistics and Innovation
Economic Analysis
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger