You are here

Knut Veisten

Dr.scient
Position Senior Research Economist
E-mail kve@toi.no
Direct phone 95 00 87 56
Department Department for Mobility
Research Area Regional Development and Tourism
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger