You are here

  • > Staff
  • > Sundvor, Ingrid

Ingrid Sundvor

PhD
Position Senior Research Scientist
E-mail isu@toi.no
Direct phone 90 22 09 28
Department Department of Technology and Innovation
Research Area Transport Technology and Environment
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger