Du er her

Seminar på Litteraturhuset 20. november

Løper teknologien fra myndighetene?

TØI arrangerte seminar om muligheter og utfordringer i overgangen til smart mobilitet.

Over hele verden testes nå førerløse kjøretøy, apper for brukerinformasjon, og delt mobilitet.

Forskere på TØI har startet et nytt forskningsprosjektet REGSMART der målet er å analysere muligheter og utfordringer som offentlige myndigheter står ovenfor i overgangen til smart mobilitet.

Vi arrangerte et seminar for å markere oppstarten av prosjektet. Hensikten var å inspirere forskningen og bidra til å sette problemstillingen på den norske agendaen.

TID: tirsdag 20. november kl. 10:00-15:00.

STED: Litteraturhuset, Amalie Skram

PROGRAM

Du finner presentasjonene hvis du klikker på titlene i programmet.

10.00-12.00: Regulating smart mobility

12.00-12.45: Lunsj

12.45-15.00: Hvordan bør norske myndigheter møte ny teknologi?

  • Disruptive innovasjoner og konkurranse – hva er utfordringene? Kjell J. Sunnevåg, direktør i Konkurransetilsynet
  • Har vegmyndighetene skjønt sin rolle? Jacob Trondsen, avdelingsdirektør Statens vegvesen Vegdirektoratet
  • Start-ups – hva kan de bidra med og hva er utfordringene? Henrik Hatlebrekke, leder av MobilityLab
  • Paneldebatt: Hva er utfordringene for smart mobilitet – og hva er løsningene? med Espen Strand Henriksen Kolumbus, Jenny Simonsen ITS Norge, Niels Buus Kristensen TØI, Jacob Trondsen Vegdirektoratet, Solveig Schytz leder av samferdselsutvalget i Akershus, Henrik Hatlebrekke MobilityLab

Forskningsprosjektet REGSMART er et samarbeid mellom Transportøkonomisk institutt, VTI, VTT, Teknologirådet og Universitetet i Oslo institutt for privatrett. Det finansieres av Norges Forskningsråd og løper frem til 2021.

For mer informasjon om prosjektet, se her.

Takk for en fin dag med inspirasjon, diskusjon og refleksjon!

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger