Du er her

Forskingsprosjekt:

Bysykkelordningene i Buskerud

Hvordan fungerer bysykkelordningene i Drammen, Kongsberg og Lier?

Transportøkonomisk institutt (TØI) gjennomfører for tiden en undersøkelse om de elektriske bysyklene i Drammen, Kongsberg og Lier. Prosjektet ser på hvordan de ulike bysykkelordningene blir oppfattet av brukerne og hvordan bysyklene blir brukt.

Hva skal vil gjøre?

Vi kartlegger brukernes oppfatning av bysyklene gjennom spørreundersøkelser, og kartlegger faktisk bruk av bysyklene gjennom analyser av data fra syklene. Målet er å si noe om styrker og svakheter med de ulike tilbudene, hva brukerne liker og hvordan syklene brukes.

Delta på undersøkelsen her

Kontaktperson

Jørgen Aarhaug

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger