Du er her

Kompetanseområde:

Drosjemarkedet - organisering og konkurranse

Effektive drosjetjenester til en riktig pris er viktig for samfunnet. Offentlige myndigheter har en utfordring når det gjelder å organisere drosjenæringen på en god måte. Den skiller seg fra annen kollektivtransport både når det gjelder antall aktører og hvordan næringen reguleres. Det er fylkeskommunene som har ansvaret å tildele løyver samtidig som de er en av de største kjøperne av drosjetjenester til skoleskyss.

TØI har høy kompetanse om drosjemarkedet og gjennomfører ulike analyser knyttet til regulering og organisering av næringen på oppdrag fra lokale og sentrale myndigheter samt drosjenæringen selv. Analysene inngår ofte i en beslutningsprosess hvor myndighetene ønsker å vurdere om endringer kan gi bedre tjenester til en rimeligere pris. Dette er eksempler på temaer og problemstillinger TØI utreder:

  • Konkurransesituasjonen: Hvilke delmarkeder konkurreres det på, hvem er konkurrentene?
  • Behovsprøving: Hvor mange løyver er det grunnlag for? Hvor mange sentraler er det grunnlag for? Hva er konsekvensene av å endre dagens løyvetall?
  • Takster: Fritak fra maksimalprisforskriften
  • Arbeidsmiljø
  • Konsekvenser av endrede rammevilkår

De senere årene har TØI gjennomført slike analyser for blant annet: Norges Taxiforbund, Samferdselsdepartementet, Buskerud fylkeskommune, Telemark fylkeskommune og Troms fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Østfold fylkeskommune, Vestfold fylkeskommune og Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.

Kontaktperson

Jørgen Aarhaug

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger