Du er her

  • > Marked og styring
  • > Nyttekostnadsanalyser (kalkulator for sykkel og kollektivtiltak)

Nyttekostnadsverktøy

Er belysning av gangveien lønnsomt? Lønner et leskur seg?

TØI har utviklet en serie med nyttekostnadsberegningsverktøy for mindre tiltak i samferdselssektoren. Beregningsoppleggene følger gjeldende håndbøker, som Statens vegvesens Håndbok v712 Konsekvensanalyser, men har enkelt og web-basert brukergrensesnitt som krever et minimum av fagkunnskap og data.

Sykkelkalkulator

Kollektivkalkulator

NKA-verktøy for drift og vedlikehold av gang- og sykkelanlegg

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger