Du er her

Regulating Smart Mobility: Challenges and Opportunities in a Digital Transition

Ny teknologi kan være disruptiv, og fullstendig endre eksisterende markedsstrukturer. Over hele verden testes nå førerløse kjøretøy, apper for brukerinformasjon og delt mobilitet. Dette kan gi stor samfunnsnytte. Likevel er det en risiko for at teknologien gir grobunn for nye negative eksternaliteter.

Målet i prosjektet REGSMART er å analysere muligheter og utfordringer som offentlige myndigheter står ovenfor i den pågående overgangen til smart mobilitet:

  • Bærekraftig dataforvaltning, inkludert personvern, datainnsamling, eierskap og deling av data, datasikkerhet og etikk
  • Regulering av smart mobilitet, det vil si å finne balansen mellom tilrettelegging for innovasjon og samfunnsgevinster, og ivaretakelse av sentrale samfunnsmål
  • Styring av smart mobilitet, inkludert nye roller og strategier for kollektivselskaper, fordeling av ressurser, myndigheter, offentlig-privat samarbeid, koordinering og skillet mellom marked og administrasjon

Forskningen på smart mobilitet og smarte byer har hovedsakelig fokusert på den teknologiske utviklingen. REGSMART skaper en bedre forståelse av hvordan eksisterende rammeverk tvinges til å endre seg når nye teknologier og tjenester lanseres.

Prosjektresultater:

Nordic Experiences with Smart Mobility: Emerging Services and Regulatory Frameworks Transportation Research Procedia

Micromobility—regulatory challenges and opportunities Et kapittel i Sørensen&Paulsson (eds., 2020)

Patterns of E-Scooter Use in Combination with Public Transport Transport Findings

Reisehverdagen i 2030 – scenarioer for bytransport Report, Norwegian Board of Technology

Kontaktperson

Nils Fearnley

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger