Regulating Smart Mobility: Challenges and Opportunities in a Digital Transition

Sluttseminaret i REGSMART-prosjektet ble arrangert 5 mai 2021.

Du kan se hele seminaret HER

Ny teknologi kan potensielt forstyrre eksisterende markedsstrukturer fullstendig. Den digitale transformasjonen av mobilitet skjer nå og eksisterende rammer er kanskje ikke forberedt for å møte nye og innovative tjenester.

EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) reiser nye spørsmål angående bærekraftige dataløsninger. Det er derfor viktig å få en grundigere forståelse av hvordan regelverk og sektorstyring skal tilpasse seg den raske utviklingen i teknologier som offentlige myndigheter står overfor i transportsektoren.

Seminaret presenterer resultatet av det 3-årige nordiske prosjektet Regsmart og svarer på om offentlige myndigheter er bedre rustet til å planlegge nye bruker-sentriske teknologier. Seminaret tar også for seg hvordan offentlige myndigheter møter muligheter og utfordringer knyttet til data, regulering og styring.

Program 

Key-note Governing trade-offs in smart mobility: A window of opportunity? Dr. Louise Reardon University of Birmingham

How to govern smart mobility? Experiences to date and future directions. Claus Hedegaard Sørensen, VTI og K2

Micro mobility and national journey planning Andreas Tryti, Entur

Bolt - He who cannot be named David Mothander Head of PA for Nordics

RegSmart: Project overview Nils Fearnley, TØI

Tasters of results from the RegSmart project:

Regulatory frameworks and MaaS developments in Finland and Norway Anu Tuominen, VTT

Future scenarios for smart mobility Joakim Valevatn, Teknologirådet

Sustainable data policies for smart mobility Johan Axhamn, Lund University

E-scooter regulation Nils Fearnley, TØI

Does smart mobility change who the regulator should be? Regulating a mobility transition in a multi-tier government Andreas Kokkvld Tveit, TØI

Kontaktperson

Nils Fearnley

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger