Du er her

Universell utforming

TØI har over tid bygd opp en sterk og tverrfaglig kompetanse på universell utforming. 

Med «Universell utforming» menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. «Universell utforming» skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det (CRPD, 2022).

Med andre ord omhandler universell utforming både det fysiske miljøet, det organisatoriske og sosiale miljøet. De to sistnevnte er særlig relevant for grupper som tradisjonelt sett har vært utelukket fra universell utformings tankegangen: 

•    Universell utforming og psykososiale funksjonsnedsettelser
•    Universell utforming og psykososiale funksjonsnedsettelser - effekter av COVID-19

Personer med funksjonsnedsettelser gjør færre reiser enn andre, og det er mange ulike typer barrierer å ta hensyn til om man skal lage et inkluderende samfunn for alle. Brukerstudier har lang tradisjon på TØI:

•    Elsparkesykler og tilgjengelighet i bymiljø – opplevelsene til personer med nedsatt syn eller nedsatt bevegelse
•    Universell utforming av stasjonsområder – erfaringer fra brukerne
•    Transport, udekket aktivitetsbehov og velferd blant personer med nedsatt bevegelsesevne
•    Kollektivtransport for personer med nedsatt funksjonsevne – erfaringer fra ikke-brukere

Nå holder vi på med en studie om toalettets rolle i det offentlige rom i samarbeid med Mage-tarm forbundet. 

Lovverket er svært styrende for hva som blir gjort med universell utforming i praksis og ansvaret for gjennomføringen er fordelt utover en rekke ulike aktører i både stat, fylke, kommune og privat. TØI har gjennomført studier som inneholder gjennomganger av lovverk og standarder, samt ulike aktørers arbeid med universell utforming:

•    Universell utforming av transportsektoren i Norge
•    Evaluering av standarder og praksis for tilrettelegging for synshemmede i transportsystemet.
•    Fylkeskommunenes arbeid med universell utforming i kollektivtransporten

I tillegg har vi også gjennomført evalueringsstudier av tiltak og samfunnsøkonomiske evalueringer 

•    Evaluering av tiltak finansiert gjennom tilskuddsordningen for bedre tilgjengelighet i kollektivtransporten i kommunesektoren
•    Kollektivtrafikanters verdsetting av tiltak for universell utforming
•    Kollektivtrafikanters verdsetting av universell utforming og komfort

TØI har laget en omfattende artikkelsamling til bruk i opplæring i UoH-sektoren og for dem som arbeider med universell utforming i det daglige. Vi holder også dags-kurs for blant annet kommuner og fylkeskommuner. Dersom du ønsker en kort innføring om universell utforming kan du se Universell utforming - kollektivsystemet og Universell utforming i Tiltakskatalogen

Kontaktperson

Anja Fleten Nielsen

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger