Du er her

Forskningsprosjekt:

Universell utforming av transportsystemet

På vegne av Samferdselsdepartementet gjennomfører TØI et prosjekt om universell utforming av transportsystemet i Norge.

Prosjektet består av 4 deler:

  1. Litteraturstudie fra 2009-2021 – en kunnskapsoppsummering av forskningen som er gjort på universell utforming og reisevaner for personer med funksjonsnedsettelser i Norge
  2. Intervjustudie – intervjuer med transportaktører (BaneNor, Avinor, Entur etc.) med spørsmål om samarbeid, ressurser, omorganiseringer o.l.
  3. Casestudie Trondheim – praktisk befaring og workshop med systemanalyse sammen med AtB, Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og transportoperatører
  4. Dokumentstudie– gjennomgang av lovverk for å se på forskjeller mellom grupper og ulik bruk av definisjoner

Resultatet av de ulike delene skal til sammen danne en rekke anbefalinger for hva som bør gjøres videre for å forbedre universell utforming både innenfor forskning, lovverk og hos ulike aktører.

Resultatet av prosjektet vil være med å danne grunnlag for statsbudsjettet 2023.  

Kontaktperson

Anja Fleten Nielsen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger