Du er her

Universell utforming av transportsystemet

Kurs for kunnskapsutvikling og kompetanseheving

Hva består kurset av?

Kurset består av to moduler og gjennomføres i løpet av en dag (5-8 timer). Vi tilbyr kurspakken til en kostnad innenfor EUs anbudsgrense.

Forelesningene tar for seg universell utforming i transportsektoren med undertema som

  • Definisjoner, lovverk og aktører
  • Brukerbehov og barrierer
  • Planlegging
  • Samfunnsøkonomisk nytte

Praktisk bruk av kartlegger (del 2)

En kartlegger har blitt utarbeidet på bakgrunn av en rekke studier om ulike brukergruppers behov. Den trekker fram mange typer tiltak som må være på plass for at kollektivtransporten som tjeneste skal kunne sies å være universelt utformet.

Hvem er kurset for?

Kurset er utviklet for transportaktører, kollektivselskap, kommuner og fylkeskommuner. 

Tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene på forelesningene har vært svært positive:

  • 92 % syntes kurset var nyttig for daglig arbeid
  • 92 % lærte noe nytt
  • 94 % syntes kurset var enkelt å følge

100 % syntes kartleggingsverktøyet var nyttig og 71 % endret sitt perspektiv på universell utforming etter å ha deltatt på den praktiske oppgaven.

«Jeg vil gjerne gi en stor takk for kurset som dere gjennomførte for oss på fredag. Har fått mange tilbakemeldinger på at dette var lærerikt og nyttig»   Skyss, Vestland Fylkeskommune.

Jeg ønsker å bestille kurset?

Kurset er innenfor EUs anbudsgrense. Kontakt oss for mer informasjon om priser og/eller utvidet kurstilbud over 2 dager som vi holder sammen med Ekskurs AS.

 

Kontaktperson

Anja Fleten Nielsen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger