Du er her

Forskningsprosjekt:

TRIOR: Toalettets rolle i det offentlige rom

Hvordan påvirker tilgangen på toaletter reisevanene til personer med funksjonsnedsettelser knyttet til fordøyelse og urinveier?

Transportøkonomisk Institutt skal i samarbeid med Mage-tarmforbundet gjennomføre et prosjekt for BUFDIR som omhandler toalettets rolle i det offentlige rom.

Prosjektet skal se på hvordan tilgangen på toaletter påvirker reisevanene til personer med funksjonsnedsettelser knyttet til fordøyelse og urinveier.

I den forbindelse skal vi gjennomføre telefonintervjuer med ca. 10 personer som møter ulike utfordringer og barrierer i sammenheng med daglige reiser eller opphold i det offentlige rom.

Dersom manglende tilgang på toalettfasiliteter gjør det vanskeligere for deg å reise eller oppholde deg utenfor eget hjem håper vi at du ønsker å bli med på studien.

Vi ønsker først og fremst å få erfaringer fra personer som opplever problemer med å benytte ulike typer transportmidler eller som generelt har problemer med å oppholde seg utenfor eget hjem (byområder, kafeer, strender o.l.). Også personer som ikke gjennomfører reiser i det hele tatt er interessante for prosjektet.

Prosjektet skal forsøke å svare på følgende problemstillinger:

  • Hvilke barrierer finner vi knyttet til toaletter for mennesker med fordøyelse- og urinveissykdommer? Opplever man at det er tilstrekkelig tilgjengelige toaletter til at man får tilfredsstilt sine behov for å reise og delta på aktiviteter?
  • Hvordan oppleves sanitærfasiliteter på ulike typer transportmidler, stasjonsområder, andre offentlige områder? Hvilke toaletter oppleves som gode, hvilke oppleves som lite tilfredsstillende?
  • Hvilke tiltak knyttet til toalettfasiliteter kan få personer med funksjonsnedsettelser knyttet til fordøyelse- og urinveissykdommer til å anvende kollektiv transport og delta på aktiviteter i større grad?

Personer som ønsker å delta vil bli helt anonymisert i rapporten.

Ta kontakt med forsker Anja Fleten Nielsen dersom du ønsker å delta i studien. Intervjuene vil bli gjennomført i oktober 2022.

Kontaktperson

Anja Fleten Nielsen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger