Du er her

Forskningsprosjekt:

Kollektivbilletter

Gratis kollektivtransport og effektene av dette.

I Stavanger kommune innføres det for kommunens innbyggere gratis kollektivtrafikk fra 1.juli 2023.

Transportøkonomisk institutt skal i samarbeid med Kolumbus (kollektivselskapet i Rogaland) kartlegge hvordan bruken av kollektivtransport til innbyggerne endres som følge av dette.

Enkelte innbyggere i hele Rogaland, samt Drammen, vil i forbindelse med dette få tilsendt et spørreskjema om deres bruk av kollektivtrafikk. Spørreskjemaene sendes ut på SMS i juni og september/august 2023.

Drammen er valgt fordi det er en by som ikke er påvirket av endringene, samt at bruken av kollektivtrafikk i Drammensområdet og Stavanger har en del likhetstrekk.

Spørreundersøkelsene vil bli supplert med andre datakilder, slik som automatiske passasjertellinger.

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger