Du er her

Kompetanseområde

Elsparkesykler

TØI har siden elsparkesyklene ble introdusert forsket på hvem som bruker dem, hvordan de brukes, sikkerhet, regulering og andre problemstillinger.

TØI har mange aktiviteter knyttet til elsparkesykler. På denne siden finner du noen lenker til aktuelle prosjekter, artikler og rapporter. 

Prosjekter

Ungspark: En kartlegging av mobilitetsvaner blant ungdom i ni kommuner for å få kunnskap om hvordan elsparkesykkelen har fått plass i de unges hverdag.

MikroReg: Offentlig regulering for effektiv, sikker og bærekraftig mikromobilitet. Finansiert av Forskningsrådet 2021-23

Regsmart: Regulating Smart Mobility: Challenges and Opportunities in a Digital Transition. Finansiert av Forskningsrådet

ReCyCLIST (Registrering av sykkelskader og skadekonsekvenser gjennom nye smarte verktøy)

Vitenskapelige publikasjoner

Aarhaug, J., Fearnley, N., Johnsson, E., 2023. E-scooters and public transport – Complement or competition?, Research in Transportation Economics, 98

Aarhaug, J., Fearnley, N., Hartveit, K.J.L., Johnsson, E., 2023. Price and competition in emerging shared e-scooter markets, Research in Transportation Economics, 98

Karlsen, K., Weyde, K.V.F., Nielsen, A.F., Dale, T., 2023. E-scooters’ Impact on Accessibility for People with Visual Impairment or Impaired Mobility in Urban Areas in Norway, Transport findings

Fyhri, A., Milch, V., Ellis, I., Karlsen, K., 2023. Evaluation of an Influencer Campaign on Social Media Targeting Young E-scooter Users, Transport findings

Fearnley, N., 2022.  Factors affecting e-scooter mode substitution, Transport Findings

Fearnley, N., 2021. Micromobility and Urban Space, Built Environment, 47:4, pp. 437-442(6)

Micromobility—regulatory challenges and opportunities. Bok-kapittel i Shaping smart mobility futures. Governance and policy instruments in times of sustainability transitions. Emerald publishing

Patterns of E-Scooter Use in Combination with Public Transport Transport Findings

TØI-rapport 

Trafikksikkerhetseffekter av mikromobilitet - Elsparkesykler

Erfaringer med lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn

Esparkesykler og tilgjengelighet i bymiljø - Opplevelsene til personer med nedsatt syn eller nedsatt bevegelse

Kan ungdom påvirkes til tryggere elsparkesykkelatferd gjennom SoMe? - En undersøkelse av potensialet ved å ta i bruk SoMe og influensersamarbeid til trafikksikkerhetsformidling

Ungdom og bruk av elsparkesykler - En spørreundersøkelse om mobilitet og ulykkesforhold i ni norske kommuner

Reducing car use through e-scooters: A nudging experiment

Elsparkesykler i Norge: Hovedfunn fra spørreundersøkelser høsten 2021

Elsparkesykler til glede og besvær

Parkeringsløsninger for delte elsparkesykler - Undersøkelser av parkeringsstativ og oppmalte plasser

Delte elsparkesykler i Oslo : En tidlig kartlegging

Kickstart for mikromobilitet - En pilotstudie om elsparkesykler

Debattinnlegg og populærvitenskapelig formidling

Fearnley, Nils og Espen Johnsson 2021. Høringsnotatet om elsparkesykler er lite kunnskapsbasert. Kronikk i Aftenposten 5. juli 2021

Fearnley, N., Karlsen, K., 2021. El-løbehjul i Norge: Det glade kaos. Trafik & Veje juni/juli 2021

MIKROREG Kick-off seminar mai 2021 Elsparkesykler: Ut av puberteten og inn i voksenlivet

Fearnley, N., 2021. Delte elsparkesykler kapittel i Tiltakskatalog for transport og miljø, www.tiltak.no

Fearnley, N., 2020. Hvordan sikre elsparkesykkel-suksess i byene? Forsker til lunsj 20.05.2020

Fearnley, N., 2020 Større handlingsrom for elsparkesykler Hovedinnlegg i Aftenposten 8/9-20

Fearnley, N., 2020 Elsparkesyklene: Hva myndighetene kan og ikke kan gjøre Samferdsel 07.09.2020

Fearnley, N., 2020. Ti råd om elsparkesykler kronikk, Bergens tidende

Fearnley, N., 2020. Byene har nøkkelen til god bruk av elsparkesyklene Samferdsel 24.02.2020

Fearnley, N., Johnsson, E., 2019. Transportøkonomer om el-løbehjul: Her bliver de i udstrakt grad brugt som last mile-transportmiddel MobilityTech 25.9.2019

Fearnley, N., Johnsson, E., 2019. Elsparkesyklene – nye fakta om tilbud og bruk i Oslo Samferdsel 17.09.2019

Fyhri, A, 20221: Samtale om elsparkesykler på "Ekko" i NRK P2

Foredrag

 

   
   
   
   

Kontaktperson

Nils Fearnley

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger