logo

Søk

Du er her

Kompetanseområde

Elsparkesykler

TØI har siden elsparkesyklene ble introdusert forsket på hvem som bruker dem, hvordan de brukes, sikkerhet, regulering og andre problemstillinger.

TØI har mange aktiviteter knyttet til elsparkesykler. På denne siden finner du noen lenker til aktuelle artikler og rapporter.  

Arendalsuka 2021: Seminar om elsparkesykler - les mer her!

Pågående prosjekter

MikroReg: Offentlig regulering for effektiv, sikker og bærekraftig mikromobilitet. Finansiert av Forskningsrådet 2021-23

Regsmart: Regulating Smart Mobility: Challenges and Opportunities in a Digital Transition. Finansiert av Forskningsrådet

Vitenskapelige publikasjoner

Micromobility—regulatory challenges and opportunities. Bok-kapittel i Shaping smart mobility futures. Governance and policy instruments in times of sustainability transitions. Emerald publishing

Patterns of E-Scooter Use in Combination with Public Transport Transport Findings

TØI-rapport          Tittel      
1828/2021 Elsparkesykler til glede og besvær      
1821/2021 Parkeringsløsninger for delte elsparkesykler - Undersøkelser av parkeringsstativ og oppmalte plasser      
1748/2020 Delte elsparkesykler i Oslo : En tidlig kartlegging      
1721/2019 Kickstart for mikromobilitet - En pilotstudie om elsparkesykler      

Debattinnlegg og populærvitenskapelig formidling

Fearnley, N., Karlsen, K., 2021. El-løbehjul i Norge: Det glade kaos. Trafik & Veje juni/juli 2021

MIKROREG Kick-off seminar mai 2021 Elsparkesykler: Ut av puberteten og inn i voksenlivet

Fearnley, N., 2021. Delte elsparkesykler kapittel i Tiltakskatalog for transport og miljø, www.tiltak.no

Fearnley, N., 2020. Hvordan sikre elsparkesykkel-suksess i byene? Forsker til lunsj 20.05.2020

Fearnley, N., 2020 Større handlingsrom for elsparkesykler Hovedinnlegg i Aftenposten 8/9-20

Fearnley, N., 2020 Elsparkesyklene: Hva myndighetene kan og ikke kan gjøre Samferdsel 07.09.2020

Fearnley, N., 2020. Ti råd om elsparkesykler kronikk, Bergens tidende

Fearnley, N., 2020. Byene har nøkkelen til god bruk av elsparkesyklene Samferdsel 24.02.2020

Fearnley, N., Johnsson, E., 2019. Transportøkonomer om el-løbehjul: Her bliver de i udstrakt grad brugt som last mile-transportmiddel MobilityTech 25.9.2019

Fearnley, N., Johnsson, E., 2019. Elsparkesyklene – nye fakta om tilbud og bruk i Oslo Samferdsel 17.09.2019

Fyhri, A, 20221: Samtale om elsparkesykler på "Ekko" i NRK P2

Foredrag: 

Kontaktperson

Nils Fearnley

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas