logo

Søk

Elsparkesykler: Ut av puberteten og inn i voksenlivet

Hvordan løse utfordringene og finne de gode løsningene?

Dato: 20. april 09.00-11.45

Delta direkte her!

Ønsker du å melde deg på og få varsel dagen før kan du gjøre det her

De er elsket og hatet, men har kommet for å bli. Delte elsparkesykler forårsaker forsøpling og høye skadetall, men de er også fleksible, har ingen lokale utslipp og fungerer godt på «last-mile» strekninger. I de to årene som har gått siden elsparkesyklene ble en del av bybildet har man diskutert hvilke handlingsrom kommunene har til å regulere elsparkesykkelmarkedet og hvem som har myndighetsansvar.

Forskningsprosjektet «MikroReg» har som mål å frembringe kunnskap som både lokale og sentrale myndigheter kan ta i bruk når de lager tiltak og regulering for elsparkesykler og annen mikromobilitet.

Les mer om prosjektet her

I dette seminaret sparker vi offisielt i gang prosjektet og lar departement, kommuner, elsparkesykkelselskaper og forskere presentere status, aktuelle utfordringer og mulige løsninger.

Program

Programmet oppdateres fortløpende

09.00-10.00 NYTT ELSPARKESYKKELPROSJEKT: FORSKNINGSSTATUS

Velkommen og introduksjon av MikroReg Nils Fearnley, TØI

Regulering – behov, utfordringer og muligheter Nils Fearnley, TØI

Elsparkesykler til glede og besvær – erfaringene til brukere og ikke-brukere Katrine Karlsen, TØI

Elsparkesykkelskader – oppdatert status Henrik Siverts, Oslo Skadelegevakt

Parkeringsløsninger for delte elsparkesykler Katrine Karlsen, TØI

Små ting, store data Espen Johnsson, TØI

 

10.00-11.15 ERFARINGER FRA DET OFFENTLIGE

Arbeidet med nye regler for elsparkesykler Anette Hauge, Statens vegvesen

Smart regulering og konkurranse Jan Ynge Sand, Konkurransetilsynet

Stasjonsbasert tjenestemodell i Bærum Fredrik Heiberg, Ruter

Dialog mellom kommunen og elsparkesykkelaktørene – erfaringer fra Drammen Gert Myhren

Hva skjer i Oslo til sommeren? Andrine Gran, Bymiljøetaten, Oslo kommune

Mikromobilitet satt i system på Nord-Jæren Espen Strand Henriksen, Kolumbus

Regulering med datadeling og dynamisk gategrunnsleie – første erfaringer fra Bergen Lars Ove Kvalbein, Bergen kommune og Harald Sævareid, Nivel

Nasjonal datahub for mikromobilitet Andreas Tryti, Entur

Elsparkesyklene invaderer - Hva med sikkerheten? Christoffer Solstad Steen, Trygg trafikk

Mobilitet for alle: Nye mobilitetsalternativer må ikke hindre andres mobilitet Terje André Olsen, Norges Blindeforbund

 

11.15-11.45 ERFARINGER FRA SELSKAPENE

Erfaringer fra anbud i Europa: Hva er det som fungerer og ikke fungerer? Christina Moe Gjerde, Voi

Refleksjoner etter to år med ullen markedsregulering Andreas Strømsheim-Aamodt, Zvipp

 

Kontaktperson

Nils Fearnley

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no