Elsparkesykler: Ut av puberteten og inn i voksenlivet

Hvordan løse utfordringene og finne de gode løsningene?

De er elsket og hatet, men har kommet for å bli. Delte elsparkesykler forårsaker forsøpling og høye skadetall, men de er også fleksible. De har ingen lokale utslipp og fungerer godt på «last-mile» strekninger.

I de to årene som har gått siden elsparkesyklene ble en del av bybildet har man diskutert hvilke handlingsrom kommunene har til å regulere elsparkesykkelmarkedet og hvem som har myndighetsansvar.

Forskningsprosjektet «MikroReg» har som mål å frembringe kunnskap som både lokale og sentrale myndigheter kan ta i bruk når de lager tiltak og regulering for elsparkesykler og annen mikromobilitet.

Les mer om forskningsprosjektet

I kick-off seminaret den 20. april 2021 ble MikroReg-prosjektet offisielt sparket i gang. Departement, kommuner, elsparkesykkelselskaper og forskere presenterte status, aktuelle utfordringer og mulige løsninger.

Program

09.00-10.00 NYTT ELSPARKESYKKELPROSJEKT: FORSKNINGSSTATUS

DU KAN SE OPPTAK AV DENNE SESJONEN HER

Velkommen og introduksjon av MikroReg Nils Fearnley, TØI

Regulering – behov, utfordringer og muligheter Nils Fearnley, TØI

Parkeringsløsninger for delte elsparkesykler Katrine Karlsen, TØI

Små ting, store data Espen Johnsson, TØI

Elsparkesykler til glede og besvær – erfaringene til brukere og ikke-brukere Katrine Karlsen, TØI

Elsparkesykkelskader – oppdatert status Henrik Siverts, Oslo Skadelegevakt

 

10.00-11.30 PERSPEKTIVER FRA DET OFFENTLIGE OG INTERESSEORGANISASJONER

Du kan se denne bolken i opptak her 

Orientering fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet Statssekretær Paal Pedersen, KMD

Arbeidet med nye regler for elsparkesykler Anette Hauge, Statens vegvesen

Smart regulering og konkurranse Jan Ynge Sand, Konkurransetilsynet

Dialog mellom kommunen og elsparkesykkelaktørene – erfaringer fra Drammen Gert Myhren

Regulering med datadeling og dynamisk gategrunnsleie – første erfaringer fra Bergen Lars Ove Kvalbein, Bergen kommune og Harald Sævareid, Nivel

Hva skjer i Oslo til sommeren? Andrine Gran, Bymiljøetaten, Oslo kommune

Mikromobilitet satt i system på Nord-Jæren Espen Strand Henriksen, Kolumbus

Stasjonsbasert tjenestemodell i Bærum Fredrik Heiberg, Ruter

Nasjonal datahub for mikromobilitet Andreas Tryti, Entur

Elsparkesyklene invaderer - Hva med sikkerheten? Christoffer Solstad Steen, Trygg trafikk

Mobilitet for alle: Nye mobilitetsalternativer må ikke hindre andres mobilitet Terje André Olsen, Norges Blindeforbund

 

11.30-12.00 ERFARINGER FRA SELSKAPENE

Du kan se denne bolken i opptak her 

Hva mener Ryde er god regulering? Johan Olovsson, Ryde

Refleksjoner etter to år med ullen markedsregulering Andreas Strømsheim-Aamodt, Zvipp

Erfaringer fra anbud i Europa: Hva er det som fungerer og ikke fungerer? Christina Moe Gjerde, Voi

Sikkerhet først: reguleringer og muligheter Lars Christian Grødem-Olsen, Tier

Kontaktperson

Nils Fearnley

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger