Du er her

  • > Marked og styring
  • > 50 prosent billigere enkeltbilletter ga 11 prosent mindre bilkjøring

50 prosent billigere enkeltbilletter ga 11 prosent mindre bilkjøring

Sterkt reduserte priser på enkeltbilletter ga flere reiser med kollektivtransport og mindre bruk av bil og sykkel.

En ny TØI-rapport viser at store prisreduksjoner på enkeltbilletter i kollektivtrafikken ga flere reiser med kollektivtransport og mindre bruk av bil og sykkel. Forskerne har studert effekten av store prisreduksjoner på enkeltbilletter i kollektivtrafikken. I tillegg har det blitt testet ut et nytt, distansebasert betalingssystem i Rogaland.

Antall kollektivreiser øker når prisen reduseres

Høsten 2022 ble det testet ut billigere enkeltbilletter blant Ruters passasjerer. Det ble testet ut tre ulike rabatterte billetter:

  • Ca. 50 prosent rabatt på enkeltbilletter: Voksne fikk reise med enkeltbilletter for barn hele døgnet.
  • Ca. 50 prosent rabatt på enkeltbilletter og rushtidsdifferensiering: Voksne fikk reise med barnebillett hele døgnet, utenom morgenrushet mellom kl. 07-09.
  • Stigende kvantumsrabatt på enkeltbilletter i ny appfunksjonalitet (senere Ruter Reis)

Gruppene ble sammenlignet mot en gruppe som reiste med ordinære billetter. Resultatene viser at antall kollektivreiser øker når prisen faller. De ulike gruppene som fikk rabatt økte antall kollektivreiser med mellom 10-18 prosent på hverdager. I tråd med forventningene tilhørte den største effekten gruppen som fikk den største rabatten. Videre førte rushtidsdifferensiering (billigere billetter utenom morgenrushet) til mer reising utenfor rushtiden.

Billigere billetter ga mindre bilbruk

Gruppene som fikk høyest rabatt på enkeltbilletter reduserte bruken av bil mest, og reisende som fikk 50 prosent rabatt på enkeltbilletter reduserte bruken av bil med 11 prosent. For gruppen som testet Ruter Reis, finner forskerne en tendens til nedgang i bilbruk, men her er størrelsen på effekten noe mer usikker.

Når man ser på sykkelreiser, ga billett-typen høyest rabatt på enkeltbilletter en nedgang på 16 prosent.

Avstandsbasert takst populært og teknisk mulig

I Rogaland ble det testet ut avstandsbasert prising med pristak og kvantumsrabatt i en ny betalingsapp blant Kolumbus` reisende. Der betalte man avhengig av hvor langt man reiste, ikke avhengig om de reiste i flere soner, som det gjøres når systemet er sonebasert. De reisende lastet ned betalingsappen på tele­fonen som de måtte aktivere ved å trykke på en «gå på-knapp» før hver reise. Appen beregnet selv lengden på reisen og registrerte automatisk når og hvor den reisende gikk på og av. De som benyttet appen var positive til teknologien og fornøyde med ordningen.

  • 64 prosent foretrakk det nye betalingssystemet over det vanlige betalings­systemet.
  • 67 prosent hadde tillit til at personvernet ble godt ivaretatt.
  • 25 prosent synes det var slitsomt å trykke på «gå på»-knappen i appen før hver reise, mens 48 prosent synes ikke det.

Rapporten er finansiert av Norges forskningsråd.

Rapport: Billigere kollektivbilletter og nye takstsystemer. TØI-rapport 2001/2023. Forfattere: Fredrik Alexander Gregersen, Knut Johannes Liland Hartveit, Andreas Kokkvoll Tveit, Petter Christiansen

Tekst: Hanne Sparre-Enger, kommunikasjonsleder

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger