Du er her

Færre tar drosje i Buskerud

Drosjebrukerne i Buskerud er i stor grad fornøyd med drosjetilbudet, men det er færre som tar drosje nå enn tidligere.

Det viser en ny TØI-rapport som har analysert drosjemarkedet i Buskerud på oppdrag fra Buskerud fylkeskommune.

Mye ledig kapasitet og fallende etterspørsel er noen av utfordringene drosjenæringen i Buskerud står overfor. Utfordringene er størst i nedre Buskerud, samtidig er det også der det er mest aktivitet på drosjemarkedet.

Snaut 60 prosent av respondentene i en brukerundersøkelse svarer at de har benyttet drosje siste år. De fleste som har tatt drosje, bruker drosje sjeldnere enn en gang i måneden og de aller fleste betaler turen selv eller at en i familien betaler. Om lag 11 prosent av drosjebrukerne oppgir at de får dekket utgiftene av det offentlige. Denne andelen er høyest i distriktene og lavest i nedre Buskerud. Av respondentene er det også et flertall som reiser på kvelds og nattestid og i helgene. De fleste bestiller drosje over telefon.

Drosjetilbudet oppleves generelt som trygt, men det er en betydelig minoritet som oppfatter tilbudet som utrygt. Samtidig oppfattes det å stå i drosjekø som mindre trygt enn det å være i drosjen.

I distriktene er også drosjebrukerne i stor grad fornøyd med sjåførenes lokalkunnskap, i nedre Buskerud og Ringerike er dette langt mer varierende. Under 4 prosent av respondentene oppgir at de har benyttet pirattaxi siste fire uker.

Drosjer i Buskerud – status. TØI-rapport 1387/2015. Forfattere: Jørgen Aarhaug, Kåre H Skollerud og Kjersti Visnes Øksenholt

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger