Du er her

Elsparkesykler til begjær og besvær

Elsparkesyklene dekker et klart behov, men markedet må reguleres – særlig med tanke på ulykkesrisiko og forsøpling.

Dette er en av konklusjonene i en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt der elsparkesyklenes bruk og effekter i Oslo er kartlagt.

Elsparkesykler til leie inntok hovedstaden sommeren 2019. De ble på kort tid svært populære og dekker klare bruksområder, men skaper samtidig farlige situasjoner og forsøpling.

Elsparkesyklene har definitivt truffet et behov i brukermarkedet. De brukes hovedsakelig til korte turer, typisk en kilometer i luftlinje og ti minutters varighet, og dekker særlig behovet for dem som skal rekke avtaler og møter.

En overvekt av brukerne er menn, under 40 år på vei til/fra jobb eller skole. «Last mile»-turer, strekningen fra kollektivholdeplass og til destinasjon der det ikke er et kollektivtilbud i dag, og «last minute»-turer i siste liten før hver hele/halve time, preger bruksmønsteret. Fra Oslo S og til Barcode-området og mellom Aker brygge og Nationaltheatret er typiske «last mile»-strekninger. I de områdene er bruken ekstra høy, særlig i morgentimene før arbeidstid.

Behovet for å regulere markedet er fremtredende og norske byområder må agere. Undersøkelsen viser at forsøplende, hensatte elsparkesykler irriterer mange og skaper farlige situasjoner for folk som går i gatene. Både befolkningen og operatører ønsker en ordning for å regulere parkering og forhindre tilhørende forsøpling. Mer areal og bedre tilrettelegging for parkering, samt regelverk, insentiver og/eller bøter for å få dette inn i mer ordnete former, er tiltak som foreslås.

Trafikksikkerhet og høy ulykkesrisiko med elsparkesykler fremkaller behovet for å regulere markedet. Tall fra flere land antyder at bruk av elsparkesykler har ti ganger høyere ulykkesrisiko enn for sykkel. I 2019 oppgir en av ti elsparkesyklister i Oslo at de har hatt et uhell med elsparkesykkel. Det gjelder ofte problemer knyttet til underlag og veistruktur; særlig glatt underlag, trikkeskinner og hull i veien.

Det viser seg at elsparkesykkel i stor grad erstatter gåing og sykling. Hele 60 prosent av respondentene i rapporten svarer at de ville gått dersom de ikke kunne brukt elsparkesykkel på siste tur. 23 prosent svarer at de alternativt ville reist kollektivt og kun tre posent av turene erstatter en biltur.

Likevel ser man at elsparkesykkel er et fleksibelt, raskt og morsomt mikrokjøretøy som dekker et stort behov man ikke var klar over, og som tar deg dit du ikke kommer med andre transportmidler.

Rapport: Delte elsparkesykler i Norge. En tidlig kartlegging. Forfattere: Nils Fearnley, Siri Hegna Berge og Espen Johnsson. TØI-rapport 1748/2020

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger