Du er her

Direktebuss gir reisende et reelt kollektivalternativ

For flyreisende, folk med arbeidsreise nært traséen og de uten bil vil bussforbindelse mellom Kongsvingerregionen og Øvre Romerike være et konkurransedyktig alternativ.

En ny bussforbindelse mellom Kongsvingerregionen og Øvre Romerike vil bidra til at to regioner som per i dag i praksis ikke har en reel kobling med kollektivtransport får det. Et slikt tilbud vil være særlig attraktivt for personer som ikke har tilgang på bil, for arbeidsreiser til Oslo Lufthavn, Jessheim og Kongsvinger, og som tilbringertransport til flyplassen. Opprettelsen av et slikt tilbud er blitt mer aktuelt som følge av at en større andel av Romerikes befolkning får Kongsvinger sykehus som primærsykehus. Det viser en ny TØI-rapport.

Dagens løsning, med flere bytter av transportmiddel for mange av de potensielle passasjerene, innebærer ikke et reelt alternativ for reiser mellom regionene.

For faste reisende, og reiser nært valgt trasé, vil en direktebuss kunne konkurrere med bil som foretrukket transportmiddel. For de som ikke har tilgang på bil vil et slikt tilbud gi en mulighet til å arbeide i Gardermoen-området og være bosatt i Sør-Odal/Kongsvinger, samt for bosatte i Ullensaker med arbeidssted Kongsvinger. For flyreisende fra Kongsvingerregionen vil tilbudet også være en enorm forbedring. En slik bussrute forventes å være det foretrukne reisealternativet til Gardermoen for mange av disse. Tilbudet vil også øke muligheten for å reise til Kongsvinger uten tilgang på egen bil.

Imidlertid vil ikke et slikt tilbud forventes å utkonkurrere bilen som foretrukket transportmiddel på strekningen for de som allerede har tilgang på bil, i hovedsak fordi kjøretiden vil være lengre, tilgangen på parkeringsplasser er god, for aktuelle endepunkt og befolkningen bor relativt spredt.

Rapport: Bussforbindelse Kongsvinger - Øvre Romerike. TØI-rapport: 1770/2020. Forfattere: Knut Johannes Liland Hartveit, Jørgen Aarhaug

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger