Du er her

P-plasser for elsparkesykler virker om de er plassert riktig

Oppmalte parkeringsområder for elsparkesykler kan ha god effekt mot feilparkeringer og kaos, men plasseringen avgjør om de benyttes eller ikke.

Det kommer frem i en ny TØI-rapport. Feilparkerte elsparkesykler oppgis som den største utfordringen med utleie av delte elsparkesykler i Drammen. Derfor har Drammen kommune malt opp parkeringsplasser for elsparkesykler på steder rundt i byen. Hensikten er å gjøre det tydelig hvor det er riktig å parkere og bidra til et ryddigere bysentrum. Gjennom GPS-data har forskere ved TØI undersøkt hvordan de oppmalte parkeringsplassene påvirker parkeringsmønsteret.

Resultatene viser at etter oppmaling av parkeringsplasser ble elsparkesykler parkert nærmere de oppmalte plas­sene og parkeringen ble mer samlet. Samtidig var effekten begrenset til områdene i nærheten av parkeringsplassene, og effekten ser ut til å avta rundt 50 meter fra parkeringsplassene. Man fant også variasjon mellom parkeringsområdene i byen. Særlig tydelig fant man at parkeringsplasser har begrenset effekt dersom det er et annet, spesifikt reise­mål i området som ikke er i umiddelbar nærhet til parkerin­gs­plassen, for eksempel inngang til en stasjon, butikk eller treningssenter.

I 2020 gjennomførte man samme analyse i Oslo, og der avtok effekten rundt 60-70 meter fra parkeringsplassen. I Oslo ble parkeringsplassene i større grad plassert på åpne plasser og torg mens i Drammen er de i større grad plassert langs gater der visuell tilgjengelighet er noe mindre. Forsøksordningen i Drammen inkluderte ikke bruk av insentiver i form av belønning for å parkere innenfor plassene, eller noen avgift for å parkere utenfor. Dette så ut til å ha en gunstig effekt i parkeringspiloten i Oslo, og burde undersøkes videre i fremtidige parkeringspiloter.

Rapporten er en del av prosjektet «Offentlig regulering for effektiv, sikker og bærekraftig mikromobi­litet» (MikroReg) - et innovasjonsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd, med Bymiljøetaten i Oslo kommune som prosjekteier og Transportøkonomisk institutt som prosjektleder. En rekke offentlige aktører, inkludert Drammen kommune, er partnere i pro­sjek­tet.

Rapport: Parkeringsplasser for elsparkesykler i Drammen. TØI-rapport 1872/2022. Forfattere: Katrine Karlsen, Espen Johnsson

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger