Du er her

  • > Marked og styring
  • > Manglende toalettfasiliteter i kollektivtransporten begrenser livskvaliteten for mange

Manglende toalettfasiliteter i kollektivtransporten begrenser livskvaliteten for mange

Personer med fordøyelse- eller urinveissykdommer får ikke dekket reise­behov­ene sine eller deltakelse i samfunnet på lik linje med andre.

Det viser en ny TØI-rapport som har studert tilgang på toaletter i transportsystemet og det offentlige rom i Norge. Det finnes ingen norske studier om universell utforming som inkluderer fordøyelse- eller urinveissykdommer, så denne rapporten er første i sitt slag.

Mange sliter med fordøyelse- eller urinveissykdommer

Resultatene viser at manglende tilgang på toaletter i transportsystemet og i offentlig rom fører til lavere deltakelse i samfunnet for personer med funksjonsnedsettelser knyttet til økt behov for toaletter. Omkring 15 prosent av befolkningen har irritabel tarm og ca. 20 prosent har overaktiv blære, så det er en betydelig andel personer som rammes. En stadig aldrende befolk­ning gjør også at disse tallene trolig vil øke. Tilgang på toaletter er svært viktig i et folkehelse­pers­pektiv og retten til å gå på toalettet er anerkjent av FN som en menneskerett.

Flere velger bil fremfor kollektivtransport

En frisk person vil i snitt ha behov for toalett åtte ganger i døgnet. Personer med fordøyelsessykdommer (Crohns, IBS etc.), urin­veissykdommer, gravide, matallergier, personer med angst, menstruerende kvinner, barn, ulike typer kreft (eksempelvis prostata, blære, tarm) o.l. vil gjerne ha behov for toaletter flere ganger i døgnet og ofte i akutte situasjoner. 

Resultatene viser at båt og tog opp­leves som de beste kollektive transportløsning­ene, siden det her ofte finnes toaletter. Buss/t-bane/bybane/trikk er svært problematiske da disse ikke har toalettfasiliteter på reisen eller (sjelden) på holdeplass. Dette fører til at flere velger å kjøre bil. I det offentlige rom er det særlig i byområder og rekrea­sjonsområder (strender, parker, etc.) som mangler toaletter.

Personer med funksjonsnedsettelser knyttet til fordøyelse- eller urinveissykdommer opplever i stor grad ikke å få dekket reise­behov­ene sine. Mange gjør store tilpasninger for å få hverdagen til å gå rundt, for eksempel å flytte, bytte arbeidsplass eller unngå en del vanlige aktiviteter. Noen isolerer seg og knapt forlater eget hjem.

Tilgjengelig toaletter det aller viktigste

  • De viktigste tiltakene for at personer med funksjonsnedsettelser knyttet til økt behov for toaletter er:
  • Tilgjengelige, åpne toaletter med god hygiene
  • Toaletter med «hinderfri adkomst»
  • For personer med stomi eller anal fistel er det viktig med vask i samme rom som toalettet
  • Informasjon om og tydelig merking av toalettfasiliteter
  • Kompetanseheving om sykdommer relatert til funksjonsnedsettelser med behov for toaletter

Som de fleste tiltak i et universelt utformingsperspektiv vil også tilgjengelige toalettfasiliteter være et gode for alle.

Rapport: Toalettets rolle i det offentlige rom. TØI-rapport 1962/2023. Forfatter: Anja Fleten Nielsen

Se også rapport som peker på en for ensidig fokus på enkeltgrupper og fysisk utforming, og stort behov for bredere inkludering av brukergrupper både innen forskning, i lovverk og veiledere og praksis.

Tekst: Hanne Sparre-Enger, kommunikasjonsleder

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger